EnglishΕλληνικάΕspañolčeštinaDeutschItalianoNederlandsSlovenščina

Teresa Azcona

Spoluzakladatelka a ředitelka společnosti pro řízení rizikového kapitálu

O MNĚ


JMÉNO: Teresa Azcona

ZEMĚ: Španělsko

MĚSTO: Zaragoza

NÁRODNOST: španělská

VZDĚLÁNÍ: vysokoškolské

SEKTOR: Banky a finance

POZICE: ředitelka

ORGANIZACE: Going Investment S.A

 

MÁ CESTA

Po dokončení studií v oboru ekonomie a obchodních věd jsem zahájila mou profesionální kariéru v roce 1991 ve strategické divizi Andersen Consulting jako junior konzultant. Pracovala jsem na přípravě Strategického plánu Aragonie pro místní vládu. Poté jsem začala pracovat jako technička v oblasti financování a podnikové sféře, a zúčastnila jsem se několika programů Aragonského institutu veřejných prací. Později jsem se stala manažerkou programu financování a byla jsem zodpovědná za oblast financování. V současné době působím v Going Investment SA jako partnerka a výkonná ředitelka.
Z mých profesních zkušeností bych chtěla zdůraznit svou účast v několika procesech tvorby, fúzí a akvizic různých společností. Kromě toho jsem vypracovala a implementovala obchodní plány pro několik společností v různých odvětvích.
Od roku 1998 působím jako členka představenstev firem. V současné době jsem členkou představenstva čtyř průmyslových podniků a tří finančních společností, Going Investment SA, Going Investment Gestión SGECR a Creas Fondo Social S.L.
Dále jsem zapojena do aktivit Sdružení pro pokrok v řízení APD, ve kterém působím jako poradkyně pro Aragonii a od začátku fungování jsem se aktivně zapojila do práce Directivas de Aragón. Rovněž působím jako učitel a lektor v různých vzdělávacích programech.

MÉ ZKUŠENOSTI

Ekonomické problémy: Vždy jsem financovala jen své potřeby, protože moje podnikání nevyžadovalo velké finanční zdroje. Když jsem vstoupila jako partnerka do firmy, investovala jsem pouze v omezené míře, a jen své vlastní zdroje.

Rodinné problémy: když se narodily moje dvě dcery, tak jsem během dvou mateřských dovolených přestala pracovat, což by bez podpory mé rodině bylo velmi těžké.

Osobní problémy: pracovat a být matkou znamená vzdát se některých osobních věcí a zájmů, ale jako moje dcery rostly, krok za krokem jsem se pomalu vzpamatovávala. Navíc nejbližší sociální prostředí často posuzuje negativně profesní ambice ženy ve spojitosti s rolí matky, což může vést až k tomu, že vás tyto pocity utlačují a mohou vytvořit pocit viny.

Sociální problémy: Musela jsem čelit dehonestujícím poznámkám o dosažených profesních výsledcích, které by muži určitě nikdo neřekl.

Klíčové pro úspěch: moji milovaní jsou mým největším zdrojem motivace. Moji rodiče mě naučili, že je důležité úsilí, a že já jsem ta, kdo si nastavuje své vlastní hranice. Otec mé dcery podpořil mé profesní ambice. Také jsem maximálně využila možností vzdělávání a především jsem využívala léta svých praktických zkušeností. Moje síť kontaktů byl základním zdrojem v mé profesionální kariéře, protože mohu snadno vyhledat příslušný kontakt pro každou situaci. V práci jsem vždy měla důvěru nadřízených, jejich podporu a vždy mi byla nabídnuta větší zodpovědnost.

Zdroje inspirace: hlavně moji nadřízení a někteří z mých přátel, speciálně kolega, který se stal mým přítelem a moji přátelé a kolegové z Directivas de Aragón.

MÉ DOVEDNOSTI

Kompetence: snadno aplikuji nové poznatky v mé práci a myslím si, že je to nutné, abychom šli stále kupředu. Snadno sdílím a šířím informace. Sama jsem čelila problémům a vyřešila ty, které se objevily během mé profesionální kariéry. Rychle se rozhoduji, ale pokud si nejsem jistá, neváhám žádat o radu ostatní, protože zkušenosti, které ostatní mají, jsou velmi důležité, stejně jako jejich rady. Myslím, že mám schopnost strategického uvažování. Ráda plánuji, aby bylo možné dosáhnout mých vlastních cílů, protože je to nejlepší způsob, jak zajistit, aby vše správně fungovalo. Osobně nejvíc oceňuji rozvoj prostřednictvím práce, což podle mě také nejvíc pomáhá osobnímu rozvoji.
Považuji se za aktivního člověka; líbí se mi být v neustálém pohybu. Jsem velmi pozitivní, což je podle mého názoru důležitou charakteristikou, aby člověk posouval podnikání kupředu. Také si o sobě myslím, že jsem vytrvalá v tom, čeho chci dosáhnout, protože pokud se opravdu chcete dostat dopředu, je to nezbytné. Musíte neustále bojovat, aby všechno dobře dopadlo. Navíc jsem velmi kritická k věcem, které dělám; mám ráda, když se vše v pořádku vyvíjí, a považuji se za zcela soběstačnou.


 

 

TIPY A RADY

Mé motto? Krok za krokem.

Moje rada pro všechny ženy, které chtějí realizovat vlastní projekt, je aby si vybudovali podpůrnou síť kontaktů, jak mužů, tak žen. Stačí menší počet blízkých, lidí kritických, a takových, kterým můžete opravdu důvěřovat, se kterými můžete konzultovat své nápady, bojovat proti svým obavám a stále nabírat rychlost. Rovněž se domnívám, že je nezbytné získat podporu vaší rodiny, stejně jako postavit jasné základy a vybudovat v sobě trpělivost a vytrvalost.

Je mimořádně důležité neklást si omezení, protože i tak již existuje dost limitů. Používat logiku je zásadní: není nutné dodržovat mužské stereotypy, ani nést transparent s požadavkem na zvláštní zacházení, jsme profesionálové, ale především jsme všichni lidé a rovnováha mezi oběma pohledy musí být zachována. Být podnikatelem umožňuje osobní rozvoj mnohem více nezávislým způsobem, než v jiných činnostech, protože navzdory všem obtížím máte pocit, že můžete ovládat svůj vlastní osud, takže to je cesta, jak dosáhnout úspěchu a pocitu užitečnosti, které jsou pro lidské bytosti tak důležité. Navíc je to činnost, která znamená trvalou výzvu, a která rozvíjí schopnost řešit všechny druhy problémů. Je důležité, abyste překonali problémy, na které určitě narazíte - jako je pocit osamělosti, když máte učinit těžké rozhodnutí, jak překonat obavy a nejistoty. Také se naučit se obtížnému umění delegovat, vědět, jak povzbuzovat svůj tým, a jak lidi nadchnout, i když do firmy nejsou emočně zapojeni. Musíte pochopit, že firma není přímo spojená s lidmi, takže to, co je dobré pro člověka, nemusí být dobré pro firmu.

 

  • Default
  • Title
  • Random

Na těchto internetových stránkách můžete snadno přijmout nebo zamítnout cookies pomocí