EnglishΕλληνικάΕspañolčeštinaDeutschItalianoNederlandsSlovenščina

Poročilo o analizi položaja žensk v Evropi “ Ženske pod drobnogledom”

 Veliko žensk v medsebojnih pogovorih povezuje poklicno in zasebno življenje. Nekatere rade izpostavijo kdo je tista oseba, ki jo občudujejo, ker je uspela uravnovesiti svoje delo in družinsko življenje. Spet druge pa so zagovornice žensk, ki nimajo družine in so osredotočene le na doseganje zastavljenih kariernih ciljev. V vsakem primeru pa se ženske zavedajo in se ne izmikajo odgovornosti, ki jih prinaša materinstvo in skrb za družino. Dvomimo, da bi bila ta tema tako popularna med moškimi podjetniki.

Po drugi strani pa smo priča odgovorom povezanih z ženskim vodenjem, kateremu je najbiližje t.i. transformacijsko vodenje. Bernard Bass ga je opredelil kot vrsto vodenja, kjer se kažejo izjemni učinki na zadovoljstvu in uspešnosti zaposlenih zaradi upoštevanja njihovih potreb.

Za konec bi radi izpostavili, da današnja družba potrebuje dobre vodje. Takšne, ki ne bodo dovolili, da se ženskam omeji dostop do vodilnih položajev, saj so že velikokrat dokazale, da so sposobne in tudi zelo dobre vodje.

products2

 Povzetek

Poročilo odgovarja na predstavljene cilje v nadaljevanju projekta “100Mirrors“. Projekt spada v Erasmus + Program, ki se izvaja v okviru Evrope 2020 - strategije na področju Izobraževanja in usposabljanja. Stopil je veljavo leta 2014, s ciljem podpreti vse nacionalne in evropske politike na vseh področjih izobraževanja in usposabljanja. Med drugim gre za krepitev formalnega in neformalnega izobraževanja ter izboljšanje zmogljivosti izobraževanja in usposabljanja učiteljev ter večjo zaposljivost študentov.

Projekt “100Mirrors Extended” je nadaljevanje evropskega projekta “100Mirrors“”, ki se je izvajal med letoma 2011 in 2013. Pri projektu je sodelovalo pet evropskih držav (Španija, Združeno Kraljestvo, Francija, Poljska in Grčija). V sklopu Programa Vseživljenjsko Učenje (VŽU) so se izvajali večstranski projekti spodbujanja aktivnosti za izmenjavo, sodelovanje in izboljšanje izobraževalnega sistema. Glavni cilj prejšnjega projekta je bil na spletnih straneh izpostaviti in predstaviti primere uspešnih žensk (ti. ogledal) z različnih področij (tudi ne tako tipičnih za ženske). Tako so podjetne ženske z namenom, da spodbudijo in motivirajo ostale ženske, predstavile svoje izkušnje, sposobnosti, zmožnosti, omejitve in težave s katerimi so se spopadale in tudi premagale na svoji poklicni poti.

Razlogi zakaj mislimo, da je potrebno delati na teh vprašanjih so:

 • Zaradi ekonomske krize je Evropski trg dela z visoko stopnjo brezposelnosti prisilil družbe in vlade k sprejemanju ukrepov za izboljšanje podjetništva. Po našem mnenju je prvi korak ponuditi ljudem ustrezno izobraževanje in usposabljanje ter jih spodbuditi h neodvisnosti, ustvarjalnosti in pripravljenosti, da sprejmejo določena tveganja.
 • Ženske imajo na trgu dela veliko težav, da pridobijo in obdržijo določene prednosti, ki jih imajo moški. Prevečkrat morajo dokazovati, da so enako sposobne in zmožne opravljati delo, pa vendar ne dobijo toliko priložnosti samo zaradi spolne diferenciacije. Obstajajo celo podatki, ki potrjujejo obstoj negativnega trenda spolni neenakosti na nekaterih področjih v času gospodarske krize.
 • Z upoštevanjem ciljev programa Erasmus+, projekt 100MirrorsExtended razširjamo na pet dodatnih evropskih držav (poleg Grčije in Španije še Italija, Avstrija, Slovenija, Češka in Nizozemska). Na podlagi projekta 100Mirrors, ki so ga izvajali trije partnerji, smo pridobili smernice, ki jih bomo uporabili za nadaljnje delo v razširjenem programu “100MirrorsExtended“. Tako bomo dobili vpogled v “200 ženskih zrcal“, zgodb uspešnih žensk iz različnih sektorjev. Cilj projekta je doseči nove ljudi, ki bodo spremljali zgodbe na spletni strani 100 Mirrors (100mirrors.eu), preko socialnih omrežij in drugih spletnih povezav.
 • Mednarodno poročilo vsebuje najnovejše podatke o položaju žensk v državah, ki sodelujejo v tem projektu. Njihova mnenja služijo za prikaz vključevanja žensk v preučevanih področjih poslovanja. Prav tako pa lahko celotne vsebine uporabimo v izobraževalnem gradivu.


Skladno z zgoraj navedenim se s tem poročilom določi naslednje cilje:

 1. Osredotočiti se na prisotnost in udeležbo žensk v različnih sektorjih z namenom ugotavljanja razlik med spoloma. 
 2. Zagotoviti učiteljem in kariernim svetovalcem novejše učno gradivo za delo na področju enakosti med spoloma in krepitvi vloge žensk v izobraževalnem sistemu.
 3. Učitelje in karierne svetovalce preskrbeti z gradivi, da lahko zgodbe uspešnih podjetnih žensk čim bolj približajo svojim učencem.
 4. Glede na druga poročila, ugotoviti kaj so možni razlogi za neenakost med spoloma ter podati predloge za izboljšanje prisotnosti in enakosti žensk na različnih delovnih področjih.
 5. Skozi izkušnje uspešnih žensk prepoznati njihove zmožnosti, spretnosti in težave s katerimi so se soočale na poti do uspeha. To so ženske, ki jim je uspel preboj skozi "stekleni strop" ali pa so se podale na samostojno podjetniško pot. Njihov namen pa je deliti izkušnje z drugimi ter s tem prispevati k ozaveščenosti mladih.

Z vidika uporabnosti je projekt namenjen:

 • Visokošolskim učiteljem – diplomskih, podiplomskih in magistrskih študijskih programov v okviru predmetov, ki se navezujejo na podjetništvo in organizacijske vede, upravljanje s človeškimi viri in karierno svetovanje, ter za visokošolske učitelje na področju družbenih ved pri obravnavanju tematike (ne)enakosti spola. Projekt je lahko uporaben tudi za druge stroke, ki so s to tematiko manj povezane, npr. v okviru prenosljivih predmetov pri obravnavanju tematike (ne)enakosti s pripravljenimi video intervjuji uspešnih evropskih žensk.
 • Organizacijam, namenjenih kariernemu svetovanju študentom, katerih naloga je pomoč in usmerjanje študentov zadnjih letnikov pri vstopu na trg dela ter predstavitev trenutnih razmer na trgu dela. 
 • Ostale organizacijam/združenjih, ki so odgovorna za organizacijo različnih dogodkov (npr. »Dan za punce«), namenjenih spodbujanju enakopravnosti med spoloma in k spodbujanju žensk k študiju tehničnih in znanstvenih smeri. Primerno je tudi za različne predmete, izvedene na fakultetah, ki se nanašajo na študije s področja spola, ženske študije ipd. 
 • Ženskim združenjem in mrežam, poslovnim in podjetniškim združenjem ter podjetnim ženskam in študentkam, ki jih ta tematika zanima. 

Poročilo je razdeljeno na pet poglavij: uvod, metodologija, kjer je predstavljen način pridobivanja podatkov; Predstavitev podatkov (Data talks), kjer so predstavljeni in analizirani podatki, katere so naši Evropski partnerji pridobili v sklopu razširjenega projekta "100MirrorsExtended" in mednarodni podatki o udeležbi žensk v različnih poslovnih sektorjih; »Ženske spregovorijo« (Women talks), kjer so podatki vzeti iz mednarodne raziskave in obravnavajo žensko podjetništvo v različnih fazah razvoja. V zadnjem poglavju so predstavljeni glavni izsledki raziskave.

 

Prenesite zadnjem poglavju (EN)

Prenesite celotno poročilo (EN)

 

 

Več iz te kategorije: Portraits »

Piškotke na tem spletišču lahko sprejmete ali zavrnete s klikom povezave