eu flag co funded pos rgb left

EnglishΕλληνικάΕspañolčeštinaDeutschItalianoNederlandsSlovenščina

Έκθεση «Εστιάζοντας στις γυναίκες»

Πολλές γυναίκες, όταν μιλάνε για δουλειά, αναφέρονται στην προσωπική τους ζωή, είτε για να επισημάνουν ένα πρότυπο γυναίκας που θαυμάζουν και που κατάφερε να ισορροπήσει μεταξύ προσωπικής ζωής και εργασίας ή για να αναδείξουν ότι οι γυναίκες, χωρίς παιδιά, των οποίων η ζωή είναι αφιερωμένη στην καριέρα τους, είναι τελικά ανεξάρτητες. Σε κάθε περίπτωση, οι γυναίκες, δεν ξεχωρίζουν τους εαυτούς από την ευθύνη σχετικά με τη μητρότητα και τη φροντίδα της οικογένειας. Αμφιβάλλουμε αν το θέμα αυτό θα πρέπει να αναφέρεται τόσο συχνά – έστω και αν το απορρίπτουμε – ότι αν οι άνδρες είχαν ερωτηθεί κάτι αντίστοιχο, ότι θα μιλούσαν για ανδρική επιχειρηματικότητα.

Από την άλλη πλευρά, έχουμε επίσης δει ότι πολλές από τις απαντήσεις που αφορούν την γυναικεία ηγεσία, στην μετασχηματιστική ηγεσία - που επινοήθηκε από τον Bernard Bass - που χαρακτηρίζεται από την επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων όταν βασίζεται σε ευχαριστημένους υπαλλήλους που αποδίδουν περισσότερα κάτι που είναι ουσιαστικό για τις ανάγκες της ομάδας τους.

Τελικά θέλουμε να δώσουμε έμφαση ότι η σημερινή κοινωνία χρειάζεται καλούς ηγέτες και δεν είναι ανάγκη να προσπαθούν να περιορίσουν την πρόσβαση σε θέσεις λήψης αποφάσεων για τον μισό πληθυσμό (τις γυναίκες), που έχουν τις δυνατότητες και είναι πολύ καλά προετοιμασμένες.

products2

Αναλυτική Περίληψη

Η έκθεση αυτή ανταποκρίνεται στους στόχους του προγράμματος 100Mirrors Extended, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την Ευρώπη 2020 στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, που τέθηκε σε ισχύ το 2014 με στόχο την αύξηση των ικανοτήτων,  από τα μέλη της Εκπαιδευτικής Κοινότητας, οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούν, την ενίσχυση της τυπικής και της άτυπης μάθησης, καθώς και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δυνατοτήτων των εκπαιδευτικών για την απασχολησιμότητα των σπουδαστών. Το Erasmus+ στοχεύει στην υποστήριξη των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών σε όλα τα πεδία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με συνέπεια την διεθνοποίηση της προστιθέμενης αξίας.

Το παρόν πρόγραμμα 100Mirrors Extended προήλθε μέσα από ένα άλλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα υλοποιήθηκε την περίοδο 2011-2013: Αυτό ήταν το έργο 100Mirrors με συμμετοχή 5 Ευρωπαϊκών χωρών (Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Πολωνία και Ελλάδα) στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση (LLP), που αφορούσε την ενίσχυση και ανταλλαγή έργων και δραστηριοτήτων, τη συνεργασία και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων μέσω καινοτόμων, πολυμερών σχεδίων. Ο κύριος στόχος του αρχικού έργου ήταν, δεδομένης της έλλειψης στοιχείων που να αφορούν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, να την αναδείξει μέσα από μοντέλα / παραδείγματα γυναικών που επιχειρούν (Καθρέπτες) σε οποιοδήποτε πεδίο: κοινωνικό ή επιχειρηματικό, με την υποστήριξη μιας ιστοσελίδας που περιέχει έρευνες, παραδείγματα και δικτύωση. Αυτή περιλαμβάνει ένα χώρο όπου γυναίκες επιχειρηματίες παρουσιάσουν τις εμπειρίες, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τους περιορισμούς και τις δυσκολίες αντιμετώπισαν, και πώς έχουν καταφέρει να πετύχουν, προκειμένου να προωθήσει ένα επιχειρηματικό πνεύμα μεταξύ των γυναικών και να ενισχύσουν τα κίνητρά τους για να σπάσουν τη λεγόμενη «γυάλινη οροφή» που εδώ το ονομάζουμε «αδιαπέραστο ανώτατο όριο / τσιμεντένια οροφή (concrete ceiling) ".

Οι λόγοι για τους οποίους πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στο θέμα αυτό είναι οι εξής:

  • Σήμερα, η κατάσταση στην Ευρώπη σε σχέση με την αγορά εργασίας και η ανεργία υποχρεώνει την κοινωνία και τις κυβερνήσεις στη βελτίωση της επιχειρηματικότητας. Κατά τη γνώμη μας, το πρώτο βήμα είναι να προσφέρει επαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση για την προώθηση της δημιουργικότητας και την επιθυμία για την ανάληψη ρίσκου στο επιχειρείν.
  • Από την άλλη, οι γυναίκες συνεχίζουν να έχουν πολλές δυσκολίες στην αγορά εργασίας ώστε να αποκτήσουν και να εξασφαλίσουν τις ίδιες προϋποθέσεις όπως οι άνδρες και θα πρέπει  να επιδείξουν και να αποδείξουν ότι έχουν τις ίδιες ικανότητες, τα ίδια προσόντα και η διαφορά τους ως φύλου δεν είναι τίποτε περισσότερο από τις ευκαιρίες για να πετύχουν το στόχο τους με πλήρη αφοσίωσή τους σ’ αυτόν και μερικές φορές, παρά τις αντιξοότητες. Υπάρχουν ακόμη δεδομένα που σήμερα επιβεβαιώνουν την αύξηση του χάσματος της ισότητας των φύλων σε ορισμένους τομείς, λόγω της οικονομικής κρίσης, όπως φαίνεται σ’ αυτή την έκθεση.
  • Σύμφωνα με τις προτεραιότητες του προγράμματος Erasmus+, το πρόγραμμα 100Mirrors Extended προάγει τους στόχους και εκπαιδευτικούς πόρους, περιλαμβάνοντας εταίρους από πέντε νέες ευρωπαϊκές χώρες: την Ιταλία, Αυστρία, Σλοβενία, την Τσεχία, Ολλανδία, εκτός από την Ελλάδα και την Ισπανία (του προηγούμενου προγράμματος), με τη συμμετοχή τριών εταίρων οι οποίοι συμμετείχαν στο προηγούμενο πρόγραμμα και χρησιμεύουν ως οδηγός. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε πλέον 200 Γυναίκες «καθρέφτες» στους διάφορους τομείς που εξετάζονται στην παρούσα έκθεση, και να συνεχίσουμε να αυξάνουμε την κοινότητα με νέες συμμετέχουσες (ομάδα-στόχος) και νέα παραδείγματα μέσω των κοινωνικών δικτύων (blogs, συνδέσεις και Facebook) ότι ενταχθούν στην ιστοσελίδα μας (100mirrors.eu).
  • Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν τη διακρατική έκθεση, αφορούν πρόσφατα στοιχεία για την κατάσταση των γυναικών στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς και τη γνώμη τους, η οποία χρησιμεύει ως μια προσέγγιση για να δούμε τη συμμετοχή των γυναικών στους υπό μελέτη τομείς, και στο πλαίσιο του περιεχομένου των πορτρέτων. Επίσης αποτελεί οδηγό και για τα υπόλοιπα υλικά που παράγονται έτσι ώστε, στο σύνολό τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικό υλικό.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η έκθεση αυτή θέτει τους εξής στόχους:

  1. Τον προσδιορισμό της παρουσίας και συμμετοχής των γυναικών στους διάφορους τομείς - που έχουν ήδη προσδιοριστεί στο πρώτο έργο 100Mirrors - ιδιαίτερα την κατάσταση των γυναικών στις χώρες που συμμετέχουν στο νέο έργο. Ο στόχος είναι να προσδιοριστούν οι διαφορές μεταξύ των φύλων.
  2. Να παρέχει σε δασκάλους και συμβούλους σταδιοδρομίας με επικαιροποιημένο - ενημερωμένο υλικό ώστε να δουλέψουν για την ισότητα και τη χειραφέτηση των γυναικών στον τομέα της εκπαίδευσης.
  3. Να παρέχει στους δασκάλους και συμβούλους σταδιοδρομίας υλικά  που να πλαισιώνουν τις ιστορίες των επιχειρηματιών γυναικών (τους καθρέπτες) που μεταφέρουν τις εμπειρίες τους μέσω της ιστοσελίδας 100mirrors.eu.
  4. Τον προσδιορισμό, σύμφωνα και με άλλες εκθέσεις, των πιθανών αιτίων εδραίωσης αυτής της κατάστασης ανισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, και να παρέχει συστάσεις για την επίτευξη ισόρροπης συμμετοχής που οδηγούν στην  κοινωνική ισότητα.
  5. Τον προσδιορισμό, μέσα από τα λόγια των ίδιων των γυναικών, για τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τις δυσκολίες, τις απαιτήσεις και τις συμβουλές που προβάλλουν μέσα από τις δικές τους εμπειρίες - οι γυναίκες που έχουν καταφέρει να σπάσουν την «γυάλινη οροφή» ή έχουν δημιουργήσει το δικό τους έργο ή επιχείρηση, με απώτερο στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης των νέων σχετικά με τις απαραίτητες δεξιότητες για να ξεκινήσουν και να εφαρμόσει ένα επαγγελματικό / επιχειρηματικό σχέδιο.

Η έκθεση αυτή δεν προτίθεται να είναι διεξοδική - είναι διαθέσιμες για το σκοπό αυτό άλλες πλήρεις εκθέσεις δεδομένων, αλλά προσπαθεί ώστε να διευκρινιστούν τα θέματα σχετικά με την ισότητα και να χρησιμεύσει ως πηγή για τις ομάδες-στόχους που απευθύνεται:

Καθηγητές - Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς, σε θέματα που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, (κοινωνική ή επιχειρηματική), στην οργάνωση και τη διοίκηση επιχειρήσεων, που διδάσκουν θέματα που σχετίζονται με τις επιστήμες της Εργασίας, όπως οι ανθρώπινοι πόροι και Συμβουλές Καριέρας, ή καθηγητές Κοινωνικών Επιστημών, που θα μπορούσαν να περιλάβουν την ισότητα ως εγκάρσιο θέμα ή θέμα επιλογής, την ανάλυση της κοινωνικής πραγματικότητας, καθηγητές Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής εργασίας και Κοινωνικής Ψυχολογίας. Δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η δυνατότητα χρήσης και από τους καθηγητές των άλλων κλάδων, σε ένα εγκάρσιο τρόπο, για να συζητήσουν το θέμα της (αν) ισότητας, ενώ διδάσκουν στις τάξεις τους και την εξεύρεση ενδιαφέρουσα την χρήση αυτών των υλικών.
Οργανισμοί / Τμήματα στα πανεπιστήμια που έχουν υπηρεσίες συμβουλών σταδιοδρομίας για τους σπουδαστές στο τελευταίο έτος των σπουδών τους, και που στόχος τους είναι να βοηθήσουν / καθοδηγήσουν τους σπουδαστές προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Αυτά τα τμήματα ή οργανισμοί, που οργανώνουν συνήθως εργαστήρια ή σεμινάρια, θα πρέπει να παρέχουν στους φοιτητές την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς εργασίας και θα πρέπει επίσης να εξετάσουν τα στοιχεία που αφορούν το διαχωρισμό ανάλογα με το φύλο, ιδιαίτερα την ενθάρρυνση των γυναικών να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση ή επιχειρηματικό σχέδιο σε τομείς όπου υπολείπεται η παρουσία των γυναικών.
Παρατηρητήρια και έδρες μέσα στα πανεπιστήμια που είναι υπεύθυνα για την οργάνωση ομιλιών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων, όπως Ημέρες Καριέρας για να ενθαρρύνουν ώστε να μελετήσουν σε τεχνικό και επιστημονικό επίπεδο, τους τομείς στους οποίους οι γυναίκες υπο-εκπροσωπούνται. Τα δεδομένα που παρουσιάζονται εδώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να διαδοθούν για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Παράλληλα θέλουμε να περιλάβουμε και τους τίτλους (Masters Σπουδών) διαφόρων σχολών που αφορούν την Ισότητα των Γυναικών.
• Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και η ομάδα-στόχος εκτός των πανεπιστημίων, που θα μπορούσε να είναι Οργανισμοί Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα, συμβουλές καριέρας, αλλά και τα δίκτυα των γυναικών και οι ενώσεις τους, Σύλλογοι και ενώσεις επιχειρηματιών γυναικών, αλλά και φοιτητές που ενδιαφέρονται για το θέμα γενικότερα.


Η παρούσα έκθεση διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια: την Εισαγωγή, την μεθοδολογία, με πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική που ακολουθείται για τη λήψη των δεδομένων που παρουσιάζονται. Τα στοιχεία ομιλούν, όπου αναλύονται τα δεδομένα τονίζεται με βάση διάφορες εθνικές εκθέσεις με  στοιχεία που παρέχονται από τους Ευρωπαίους εταίρους μας στο έργο 100Mirrors Extended, και διακρατικά δεδομένα σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς Οι γυναίκες μιλούν, όπου αναλύονται και ερμηνεύονται τα δεδομένα που λαμβάνονται από τη διακρατική έρευνα από γυναίκες επιχειρηματίες ή γυναίκες που σχεδιάζουν την εκκίνηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου ή έχουν ξεκινήσει πρόσφατα ένα επιχειρηματικό σχέδιο και κάνουν τα πρώτα τους βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο συνοψίζονται τα κύρια συμπεράσματα.

 

Κατεβάστε τα Συμπεράσματα της Έκθεσης (EL)

Κατεβάστε ολόκληρη την Έκθεση (EN)

 

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Portraits »

Μπορείτε εύκολα να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies σ΄ αυτόν τον ιστότοπο επιλέγοντας