eu flag co funded pos rgb left

EnglishΕλληνικάΕspañolčeštinaDeutschItalianoNederlandsSlovenščina
Τετάρτη, 09 Νοεμβρίου 2016 04:59

Kateřina Hofmannová: Práce s lidmi mě naplňuje

12Kateřina Hofmannová has worked both in the business sphere as well as the government sphere, later as the manager and the team leader. In 2000-2005 she was responsible for the management of the ministry of healthcare bureau. She is recently the professional lecturer, soft-skills trainer and the coach. She has been in the field of the education and work with people for more than 10 years
She loves travelling, good books, good for and her family. She is interested in stories and working with people. It is the best for her. Her personal goal is to awake happiness, motivation, creativity in her clients, and ideally in everything they are doing.
Kateřina Hofmannová pracovala v oblasti soukromé sféry i státní správy na různých pozicích, později jako manažerka a vedoucí týmu. V letech 2000 - 2005 zodpovídala například za chod kanceláře ministra zdravotnictví. Nyní je profesionální lektorkou, trenérkou soft skills, koučkou. Oblasti vzdělávání a práci s lidmi se věnuje více než 10 let.
Miluje cestování, pěkné knížky, dobré jídlo a svoji rodinu. Zajímá se o příběhy a práci s lidmi. To je pro ni to nejlepší. Jejím osobním cílem je probudit v klientech radost, motivaci, kreativitu, a to ideálně ve všem co dělají.

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016 18:59

K životu i k práci potřebuju svobodu, říká Eva Rýznerová

 

Eva Rýznerová fotoEva je velmi tvůrčí, napsala knihu, v současné době se zejména věnuje fotografování a psaní. Její vášní je jídlo, což je velmi dobře vidět na jejím food-blogu. Žije v Praze, miluje literaturu, fotografii, kočky, jógu a přírodu. Zajímá se o udržitelný rozvoj a založila občanské sdružení Živá Praha 11, které se stará o ochranu přírody ve městě. V současné době působí jako místopředsedkyně neziskové organizace Slow Food Prague.

I need freedom in my life and in my work says Eva Rýznerová

Eva is very creative, she has written a book, currently she is mainly devoted to photography and writing. Her passion is food, which is very obvious at her food-blog. She lives in Prague, loves literature, photography, cats, yoga and a nature. She is interested in sustainable development and established a civic association Living Prague 11, which cares of the protection of nature in the city. She currently works as vice-president of non profit organization Slow Food Prague.

Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016 11:11

Bára Skálová hledá skryté talenty v ženách

Bara Skalova

Bara Skalova has found her mission in finding hidden talents within women. She likes changes she can see and the growth of self-esteem e.g. women at the maternity leave. She also helps people to clean easily and happily with the Czech ecologic detergents, you can find her at www.JakNaSkvrny.cz.

Bára Skálová našla své poslání v nacházení skrytých talentů v ženách. Ráda vidí a baví ji proměny a růst sebe-vědomí třeba maminek na rodičovské. Bára pomáhá uklízet lidem hravě a zdravě díky české ekologické drogerii, najdete ji na webu www.JakNaSkvrny.cz.

Urvalkova UNIQA 2

Mateřství vám hodnoty překope od základu, říká Lucie Urválková, finanční ředitelka UNIQA pojišťovny v ČR a na Slovensku

Motherhood turns your values completely, says Lucie Urválková, UNIQA insurance financial manager in Czechia and Slovakia 

“The beginning and the end of each day belongs to my son”, says Lucie Urválková (43), mother of son Filip, and the women representative in the top management of the Czech companies. “To combine job with motherhood isn’t easy but it works. And it doesn’t mean, that woman who doesn’t want to give up her career, is a bad mother. I have stopped listening of voices, which are sometimes saying the opposite.”

„Začátek a konec každého dne patří mému synovi,“ říká Lucie Urválková (43), matka syna Filipa a zástupkyně ženského pohlaví v českém top managementu. „Skloubit práci s mateřstvím není snadné, ale jde to. A neznamená to, že žena, která se nevzdá kariéry, je špatná matka. Hlasům, které někdy tvrdí opak, jsem přestala naslouchat.“

Pavlína2Pavlína má neuvěřitelně zajímavou a pestrou kariéru. Na své cestě se naučila zvládat mnoho rolí – jednatelka a ředitelka firmy, svobodná matka, grafická designérka, a určitě na ní mnoho dalších ještě čeká. Přečtěte si, co o své cestě vypráví.

Pavlína’s career is incredible interesting. On her way through life she managed many of her roles – company’s CEO, single mother, graphic designer, and sure many others of her roles are still waiting for her. Read the story of her life.

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016 09:23

Chantal Poullain: Všechno co dělám, dělám s láskou

Chantal800President of Archa Chantal Foundation, an acress, chanson singer - Chantal Poullain will be mentor of 7th Equal Pay Day Czech Mentoring Day. Her invitation to the Saturday mentoring is inspiring.

Prezidentka Nadace Archa Chantal, herečka a také šanzoniérka Chantal Poullain, která bude mentorkou 7. ročníku akce Equal Pay Day – Ženy sobě nás zve na sobotní mentoring.

Karolinou RisserDvě ženy. Dva příběhy. A pak jedno velké setkání, které oběma hodně dalo.

Lenka s Karolínou pracovaly v jedné společnosti. Znaly se od vidění. Pak se obě rozhodly změnit své směřování.

K jejich velkému překvapení se prostřednictvím akce Equal Pay Day, při které probíhá také speed mentoring, sešly - Lenka v roli mentorky a Karolína jako mentee, posluchačka u stolu Lenky. 

Přečtěte si, jak to přišlo, že spolu začaly po určité době spolupracovat.

Jejich příběh je velmi silný a inspirativní. Stejně jako mentoring.

Two women. Two stories. And one day they met - and this was a great meeting for both.

Lenka and Karolína were working in the same company, knowing each other. Then both have decided to change their career.

What a surprise they met during Equal Pay Day, where the speed mentoring is organized. Lenka was a mentor, and Karolína a mentee at Lenka's speed mentoring desk.

Read how their cooperation has happened.

It is a very powerful and inspiring story. So is mentoring.

Δευτέρα, 01 Φεβρουαρίου 2016 14:57

Hana Čepová: oproti rozhodnutí začít podnikat je všechno ostatní nuda

Hana-Čepová-199x300Kdo je Hana Čepová?

1969 narození – školka – škola – další škola – prádelna – sklad barev + vzv – mytí oken – první profi hosteska po revoluci – pco – a pak!!! 1996 první vlastní firma a od té doby velká jízda!

Who is Hana Cepova?

Born on 1969 kindergarten school another school laundry painting warehouse + forklift window cleaner first professional hostess after the revolution and THEN!!! 1996 first own company, and from then a great ride!

M.StachováMichaela Stachová studied International Relations at the Charles University in Prague. During her studies, she specialized in philanthropy and non-governmental organizations. Currently she is head of PR and Fundraising in the second biggest NGO in the Czech Republic – Diaconia ECCB, specifically in its foreign department. She tries to connect Czech women and women in developing world and show them their similarities.

Michaela Stachová vystudovala mezinárodní vztahy a již během studia se specializovala na rozvoj filantropie a neziskového sektoru. V současné době vede oddělení PR a fundraisingu v druhé největší neziskové organizaci v České republice – v Diakonii ČCE, konkrétně v jejím zahraničním oddělení. Spojuje tak mimo jiné ženy v České republice s ženami v rozvojovém světě a poukazuje na jejich podobnosti.

bérová 300x200Dana Bérová je česká podnikatelka a investorka. Pracovala v médiích a reklamě, zakládala malé firmy, spravovala majetek Karlu Schwarzenbergovi, jako první žena se stala náměstkyní a ministryní informatiky. Zároveň je také mentorkou projektu Empowering Women a své zkušenosti předává dál.

Dana Bérová is the Czech entrepreneur and investor. She worked for media and advertising, she was establishing small businesses, and was managing assets of Karel Schwarzenberg. She was the first woman who became a Deputy Minister and the Minister of Informatics. She is also the mentor of the project Empowering Women and she forwards her experiences further.

Σελίδα 1 από 2

Μπορείτε εύκολα να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies σ΄ αυτόν τον ιστότοπο επιλέγοντας