EnglishΕλληνικάΕspañolčeštinaDeutschItalianoNederlandsSlovenščina

Martina Vuk

Drobná státní tajemnice, která je odhodlaná bojovat za práva ostatních stejně, jako za svá vlastní.

O MNĚ


JMÉNO: Martina Vuk

ZEMĚ: Slovinsko

MĚSTO: Ljubljana

NÁRODNOST: slovinská

VZDĚLÁNÍ: vysokoškolské v oboru práva

SEKTOR: politika

POZICE: Státní tajemnice Ministerstva práce, rodiny, sociálních věcí a rovných příležitostí.

ORGANIZACE: State Secretary at the Ministry of Labor, Family, Social Affairs and Equal Opportunities

 

MÁ CESTA

Březen 2014 - dosud: Státní tajemnice Ministerstva práce.
Květen 2010 - březen 2014 - vedoucí právního oddělení a oddělení lidských zdrojů ve straně sociálních demokratů a profesionální spolupracovnice v Národním shromáždění v oblasti zaměstnanosti, rodiny, sociálního bezpečnosti a zdraví.
Leden 2006 - květen 2010 - hlavní poradkyně na ministerstvu veřejné správy, podílela jsem se na vzniku nového systému mezd ve veřejném sektoru, a to zejména v sociální a vzdělávací oblasti.
Únor 2005 - leden 2006 - stážistka a poradkyně na ministerstvu školství a tělovýchovy v oblasti vzdělávání dospělých.
Více než 10 let jsem byla aktivní v oblasti lidských práv - jako aktivistka, vedoucí kampaní a lektorka (certifikát Rady Evropy) za lidská práva.
Více než 15 let jsem byla aktivní v organizacích mládeže a zastřešujících sdruženích mladých lidí ve Slovinsku i v zahraničí.
Od roku 1995 jsem také politicky aktivní.
Studovala jsem a absolvovala jsem na Právnické fakultě v Lublani, a před tím jsem navštěvovala gymnázium Bežigradě.
Během studia jsem také studovala samostatně - jazyky, řízení projektů, rétoriku a mluvení na veřejnosti, řízení neziskových organizací, atd.
Mám partnera, a máme dva syny (3,5 a 6,5 let).


 

MÉ ZKUŠENOSTI

Jelikož jsem menšího vzrostu (154 cm) a stále relativně mladá :) Jsem neustále konfrontována s tím, že musím bojovat za své místo a stále demonstrovat své schopnosti, dovednosti, znalostí a rétorických dovedností. Lidé v zásadě mají rádi stereotypy, takže první dojem je obvykle založen na stereotypech (v mém případě to znamená, že si lidé myslí, "Ach, co to ta holčička dělá").
Mentoring je něco, o čem jsem pevně přesvědčená, a snažím se podporovat a posilovat mé mladší kolegyně jeho prostřednictvím. Postupně jsem se učila od různých lidí. Dostala jsem velmi cenné rady od některých ze starších politiků, úspěšných žen a mužů. Podpora nejbližšího okruhu přátel znamená pro mě hodně; vzájemně se podporujeme, posilujeme a radíme si navzájem, jakož i spolupracujeme.
Moje rodina - partner a děti a širší rodina (rodiče, sestra, a partnerova rodina) představují pro mě neocenitelnou pomoc. Dávají mi bezpodmínečnou podporu, upřímnost a dobře míněné rady. Oni jsou určitě ti, kteří představují klíčové faktory při koordinaci rodinného / soukromého a veřejného / pracovního života.
Děti přijaly mou kariéru jako něco zcela normálního. Oni nemají pocit, že žijí jinak, než jejich vrstevníci. Je to způsob života, kterým žijeme po celou dobu. Je třeba zdůraznit, že dělba práce v našem domově opravdu funguje, a nejsou to jen hezká slova. A co víc - mohu říct, že můj partner dělá většinu práce v domácnosti a že vzájemná shoda (koordinace plánů a logistiky), je nanejvýš důležitá pro rodinný život.


 

 

MÉ DOVEDNOSTI

Jednak bych ráda upozornila na široké spektrum dovedností, které mám. Zaujímám se o v různé oblasti, v mé práci je to nanejvýš důležité spojit obsah, hledání společných řešení a shodu. Jsem právnička, vždycky jsem brala zákon jako výborný prostředek a základ pro práci v každé oblasti.
Hodně jsem se naučila díky mým aktivitám pro mládež a práci v oblasti lidských práv. Neformální znalosti a zkušenosti jsem získala tím, že jsem pracovala s organizací mládeže a dalšími nevládními organizacemi a se sociálními aktivitami, které jsou vynikajícím základem pro další práci. Naučila jsem se pracovat ve skupinách, plánovat a řídit projekty, vést diskuse a jednání, mluvit a vyjednávat. Kromě toho mi dala sociální angažovanost vědomí, že je nutné postavit se za to, v co věřím. Že se mám starat o své záležitosti.
V každém z mých míst, kde jsem pracovala jsem získala další znalosti a dovednosti, a časem, z ni poskládala "mozaiku zkušeností", které mě posilují, a ze kterých mohu čerpat celý svůj život.
Politika mi dala hroší kůži, něco těžkého - ale velmi cenného, tedy životní lekce, a vědomí, že spolupráce a integrace jsou klíčem k úspěšnému vyřešení.
Pro dobrého vedoucího nebo podnikatele je důležité, aby byli schopni naslouchat lidem - naslouchat a zvážit to v perspektivě práce. Spokojenost spolupracovníků (kteří cítí, že je jejich práce oceňována, a že mohou společně vytvářet řešení, a že jejich názory mají váhu), také znamená pracovat s jejich motivací a identifikovat je s organizací, nebo podnikáním. Z dlouhodobého hlediska to znamená hodně – přináší to výsledky.
Dobrá vůdkyně musí věřit tomu, co říká, a dělat to, v co věří. Musí být schopna motivovat spolupracovníky. Měla by vyzařovat sílu a pozitivní přístup a musí být důvěryhodná. Měla by si být vědoma toho, že sítě / neformální doporučení jsou něco, co je nutné budovat. V neposlední řadě by měla vědět, že tým je ten, který by měl dosahovat úspěchů. "Jeden člověk léto nedělá." Proto je nutné vědět, jak poděkovat všem, kteří pomáhají vytvořit úspěšný příběh.


 

TIPY A RADY

Moje rada pro všechny mladé ženy je - buďte aktivní. Budujte kontakty se svými přívrženci a stoupenci. Zapojte nevládní organizace nebo jakékoli jiné organizace, které se zavázaly k tomu, v co věříte. Bojujte za vaše právo a podporujte vše, co je dobré a vy můžete se za to můžete postavit. Za prvé, určitě začněte s obsahem, pracujte na svých znalostech a rozšiřujte své obzory. Pak se vám otevřou cesty. Vždy si volte to, o čem si myslíte, že je správné. A nepodceňujte se. Nebuďte v rozpacích, když máte vyjádřit svou vůli. Nebuďte v rozpacích říct, v čem jste dobré, co umíte, jaké zkušenosti už máte.
Pracujte na svých sociálních sítích. Ne protože byste je chtěly sobecky využívat, ale pro budování vztahů a další rozvoj sítě. Okruh lidí, kteří se budou navzájem podporovat, společně budovat svou budoucnost a upevňovat sebeúctu (nebo lízat rány, chcete-li).
Nikdy nezůstaňte v obavách vyplývajících ze stereotypů a předsudků - že žena nemůže být dobrým vůdcem. Že podnikání není pro ženy, protože nejsou silné, tvrdé, a dost neúnavné…(nebo např.: že je je přirozené, že matka tráví celý svůj čas s dětmi; že ona je jediná, kdo je s nimi doma, když jsou nemocné; že koordinace pracovního a rodinného života je nemožná, a že rodina je ta, která vždy trpí).
Moje motto je: "Jděte tou cestou, bez ohledu na to, co zbytek světa říká."
Mé poselství, o němž jsem pevně přesvědčená, je verš Tone Pavčeka: "Tento svět je pěkný, když se chováte hezky k lidem."


 

 

 

Více z této kategorie: « Vesna Milek Maja Debevc »

  • Default
  • Title
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all

  • Default
  • Title
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all

Na těchto internetových stránkách můžete snadno přijmout nebo zamítnout cookies pomocí