EnglishΕλληνικάΕspañolčeštinaDeutschItalianoNederlandsSlovenščina

CELIA SANCHEZ-RAMOS RODA

Pomáhá aplikaci technických poznatků do praxe

O MNĚ


JMÉNO: CELIA SANCHEZ-RAMOS RODA

ZEMĚ: Španělsko

MĚSTO: Zaragoza

NÁRODNOST: španělská

VZDĚLÁNÍ: vysokoškolské

SEKTOR: Věda, zdravotnictví, výzkum a technologie

POZICE: Ředitelka Optometrického a očního oddělení neuropočítačové a neurorobotické laboratoře na univerzitě v Madridu, vynálezkyně

ORGANIZACE: Complutense University of Madrid

MÁ CESTA

Narodila jsem se v roce 1959. Absolvovala jsem v oboru farmacie a získala jsem diplom v oboru Optika a optometrie na univerzitě v Madridu (UCM). Na této univerzitě jsem také získala doktorát v oboru preventivního lékařství a veřejného zdraví. Mám také doktorát z očních věd z Evropské univerzity a v roce 2012 jsem získala titul Doctor Honoris Causa na mezinárodní univerzitě Menendez Pelayo (UIMP) díky mé práci při převodu vědeckých poznatků do praxe.
Jsem docentkou na UCM a jsem zodpovědná za řízení čtyř oborů na univerzitě týkajících se funkce zraku. V současné době řídím oddělení optometrie a oční. Vytvořila jsem různé skupiny pro výzkum na univerzitě. Jsem zakladatelka a výzkumnice laboratoře neuropočítačů a neurorobotiky, a vedu jak národní, tak i mezinárodní projekty týkající se výzkumu v oblasti veřejného zdraví.
Mám 13 skupin patentů (448 registrovaných) v souvislosti se sítnicovou neuroprotekcí, s oční biometrií a bezpečností silničního provozu. Jsem zakladatelka spin-off technologických podniků "High Efficiency Technology" a "Factory I+D".
Má profesionální práce byl oceněna Organizací spojených národů a byla mi udělena Cena pro nejlepšího vynálezce 2009; v roce 2010 mi byla jako první španělské ženě udělena zlatá medaile Prize to the Best Inventor v Ženevě (Švýcarsko) za objasnění systému rozeznávání prostřednictvím rohovky. V roce 2012 jsem byla mezi "The TOP 100 Leader Women", a obdržela jsem čestný doktorát na mezinárodní univerzitě Menéndez Pelayo. Rovněž jsem byla oceněna při vůbec prvním udílení cen "A la Salud" LA RAZÓN za oblast inovací a technologií. Mé jméno je také mezi 500 nejvlivnějšími lidmi na světě a mezi 25 Španěly s největším vlivem v oblasti vědy a technologií za rok 2013.

MÉ ZKUŠENOSTI

Měla jsem štěstí, že jsem získala dobré vzdělání a odbornou přípravu, tedy něco, co je nezbytné pro osobní a osobnostní rozvoj. V mém případě můj profesní pokrok byl výsledkem toho, že jsem mohla začít učit na vysoké škole a získala titul v oblasti výzkumu. Abych se tam dostala, musela jsem překonávat určité překážky, například skutečnost, že zpočátku byly ekonomické zdroje věnované na výzkum nedostatečné. Také nelogické postupy a nadměrná byrokracie nepomohou. Mimoto kombinovat profesní a osobní život vyžadovalo velké úsilí. Často jsem pociťovala nedostatek času na sebe a na péči o sebe. V některých momentech jsem během svého života postrádala sociální podporu potřebnou na začátku profesionální kariéry. Nicméně jsem se vždy spoléhala na podporu mé rodiny, to je něco, co považuji za zásadní. Moje osobnost mi pomohla překonat různá úskalí: mé silné stránky, jako vytrvalost, schopnost komunikovat a přizpůsobovat se okolí mi hodně pomohly. Profesionální a osobní vztahy jsou důležitým aktivem. Inspirací k dosažení tohoto bodu byly mé znalosti získané během studia, ale navíc mám vnitřní potřebu přinášet řešení problémů, která mě pohání. Konkrétně je mým cílem navrhnout a hledat řešení, která se pomohou vyhnout slepotě.


 

MÉ DOVEDNOSTI

Moje dovednosti - zdůraznila bych, že se snadno učím a uvádím dovednosti do praxe, také se snadno přizpůsobuji změnám a jsem schopna řídit a motivovat zaměstnance a lidi kolem mě. Mám ráda týmovou práci, a sdílím informace s jinými lidmi. Své činnosti plánuji a organizuji svůj čas snadno. Dokážu řešit problémy a najít řešení, i když neváhám požádat o radu. Také využívám zkušenosti a rady ostatních. Jsem schopna učinit rychlá rozhodnutí, a vím, jak zvládnout všechny mé aktivity. Vytrvalost a odolnost jsou další z mých ctností. Motivuje mě nalézat odpovědi na problémy. Také si myslím, že je velmi důležité být ve správném prostředí, které umožní růst a přinese možnost vést projekty a vytvářet nové inovativní podniky.
Mimoto jsem aktivní, vytrvalá, optimistická, inovační, praktická, rychlá, vnímavá, sebevědomá a snadno přístupná. Navíc jsem poměrně ambiciózní, spíše kritická než dogmatická, otevřená riziku, a trochu netrpělivá. Jsem docela organizovaná a kreativní, a spíše pružná, než rigidní.

 

TIPY A RADY

Prostředí má velký vliv, jak rodinné, tak sociální, na schopnost individuálního rozvoje a schopnost inovovat. Kvalitní kurzy jsou zásadní, stejně jako dobré vzdělání, které vás motivuje, abyste dál zkoumali a rozšiřovali své znalosti. Musíte překonat sociální i osobní bariéry, které brání změnám. Schopnost přizpůsobit se prostředí, pozitivní a optimistický přístup a vytrvalost jsou vlastnosti, které usnadňují realizaci projektu.
Moje motto? "Nejlepší je nepřítelem dobrého" a "Co nepřidá, bere".

 

  • Default
  • Title
  • Random

Na těchto internetových stránkách můžete snadno přijmout nebo zamítnout cookies pomocí